JanWillem Lagerwaard

Pianist & Componist

Tijd & Ruimte

Tijd en Ruimte / Time and Space

Woensdagavond , 21 december 2016, vond de onvergetelijke vervulling plaats van een reeds jarenlang door mij gekoesterde droom: een volledig geïmproviseerd pianoconcert voor een live audience, in een schitterende ambiance .Ik wil graag iedereen bedanken die mij het afgelopen jaar heeft geholpen, zoals , kunstenares Yara Francken voor het prachtig geportretteerde interieur van mijn leskamer, neef Guus Lagerwaard voor de vormgeving, cineast Roel Baesjou en pianostemmer Hans Bos, de journalisten Willem Brand, Inge Crul en Nuel Gieles. Speciale dank gaat uit naar Richard Franken(Belle Avance), de vele winkeliers/leerlingen waar ik mijn poster en flyers mocht achterlaten, mijn therapeuten Anthony de Groot, Ria Lim en Pierre Masteling voor mijn lichamelijke constitutie en tenslotte het in grote getale opgekomen geweldige publiek!

 

In the evening of the 21st of December 2016, I had the unforgettable fulfilment of my dream of many years; to play a fully improvised piano concerto for a live audience in a beautiful setting! Hereby I like to thank everybody who has helped me last year, like Yara Francken, the artist of the beautiful drawing of my studio, cousin Guus Lagerwaard for the design of the CD booklet and programme, film maker Roel Baesjou and tuner Hans Bos, Nicoline de Witt(sales), Remon de Groot(recording and the magnificent crew of the Haarlem Philharmonie, and of course the members of the Press, Willem Brand, Inge Crul and Nuel Gieles. Especially I like to thank Richard Franken(Belle Avance),all the people of the great audience at the ‘kleine zaal’, myl therapists Anthony de Groot, Ria Lim and Pierre Masteling for my physical constitution and last but not least the many shopkeepers/pupils who placed my posters and flyers.

 

De Cd “Tijd & Ruimte” bestellen

cd

Aan alle belangstellenden, Haarlem, Januari 2017 En daar is tie dan : “Tijd en Ruimte” de CD!!! De CD is een prachtige liveregistratie van een geïmproviseerd pianoconcert van mij, gegeven op woensdag 21 december 2016 in de kleine Zaal van de Philharmonie in Haarlem, waar vele van jullie bij aanwezig waren. De CD is verkrijgbaar bij mij thuis tegen contante betaling,

of

de CD kan worden besteld door het overmaken van 15 euro op rekeningnummer NL41ASNB0707747635 t.n.v J.W.Lagerwaard o.v.v. “Tijd en Ruimte”. Vergeet u niet duidelijk uw adresgegevens te vermelden, dan wordt de CD zo spoedig mogelijk naar u toegestuurd! Wilt u twee of drie Cd’s bestellen, dan zijn de kosten respectievelijk 25 euro en 30 euro. Met vriendelijke groet,

 

 

Tijd en Ruimte

Al jarenlang loop ik rond met de uitdagende gedachte om ooit een volledig geïmproviseerd pianoconcert te gaan geven; een concert dus, waarvan niets van tevoren wordt vastgelegd; geen thema’s, geen motiefjes, helemaal niets. Is dat überhaupt mogelijk zo vroeg ik mijzelf af.

Volgens Wikipedia, is er in muziek sprake van improvisatie (naar het Latijn: onvoorzien), wanneer de muziek niet of niet geheel van tevoren is vastgelegd, en door musici tijdens de uitvoering spontaan wordt gecreëerd. In de muziek wordt de term improvisatie vaak gebruikt als tegendeel van de term compositie, waarbij een muziekstuk geheel of bijna geheel is vastgelegd.

In de klassieke muziek was het vroeger gebruikelijk, dat eenieder ook leerde improviseren. Vandaag de dag is de gemiddelde klassiek geschoolde muzikant niet meer in staat te improviseren omdat daaraan in de muziekopleidingen, overigens volkomen onbegrijpelijk, in het algemeen geen, of te weinig aandacht wordt besteed.

Ikzelf ervaar improvisatie altijd als de meest vrije vorm van compositie. In de loop van de jaren heb ik heel wat banden, later Cd’s, vol gespeeld en wat mij het meest frappeerde was dat wanneer je de muziek diverse malen had afgespeeld er een compositie was ontstaan; het nummer, de volgorde, alles lag opeens vast en kreeg zijn plek. De ordening vindt dus mijns inziens op het moment van spelen plaats.

Bij compositie echter, weeg je iedere noot steeds opnieuw om tot een ideaal en zorgvuldig afgewogen, opgebouwd geheel te komen. Bij een compositie ligt dus iedere noot/klank helemaal vast! Bij compositie zoek je steeds tijdens het componeren naar de meest ideale en perfecte klank, opbouw, dynamiek etc. Voor mij zijn composities steeds onderbroken kleine improvisaties om uiteindelijk tot een ideaal resultaat te komen.

Improvisaties daarentegen, zijn altijd volkomen vrij en leiden bijna altijd ook naar (nog) onbekende muzikale werelden; of we die werelden nu mooi of niet mooi vinden is secundair; we passeren ze en kunnen er mee doen wat we willen. Bij compositie houdt de uitvoerder zich uitsluitend bezig met zijn eigen interpretatie van het geschrevene, en zit in de meeste gevallen vast aan wat er staat geschreven.

Vandaar dat improvisatie voor mij een veel groter gevoel van vrijheid geeft dan compositie; je gaat iedere keer op reis en je weet nooit waar de weg heenleidt; bij compositie weet je wat je kunt verwachten en kun je je daarop instellen. Beide muzikale vormen zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden, en hebben ieder hun eigen charme, laat dat duidelijk zijn!

In de aanloop naar dit concert, merk ik echter dat veel van wat ik in mijn improvisaties tegenkom in mijn hoofd wil vastleggen maar dat wil ik dit keer bewust niet! Toch sla je ergens alles op, en dat doe ik al ruim 64 jaar; geluiden, geuren, beelden, taal, filosofie en natuurlijk muziek, kortom leven! Deze improvisatie is dus eigenlijk een momentopname, bestaande uit een compilatie van muzikale verwerkingen van mijn leven tot nu toe. En alles komt nu samen, in een prachtig perspectief binnen “Tijd en Ruimte”. En wat voor een ruimte; de Kleine Zaal” van de Philhar0monie in Haarlem.

Ik wens u en mijzelf een onvergetelijke avond.

Jan Willem Lagerwaard

Concert affiche

Concertfilm van cineast Roel Baesjou

Nu de grootste drukte rond mijn project “Tijd en Ruimte”wat is weggeëbd wordt het tijd om de prachtige concertfilm van cineast Roel Baesjou te gaan promoten.

De film zal over enige tijd op de site staan en zal o.a. worden aangekondigd door een zogenaamde ‘pilot’ die op verschillende sociale media te zien en te horen zal zijn.

.